Personal-2023-HD-7 1400.jpg

Stellenangebote

Kommen Sie in unser Team!
 

Aktuell finden Sie offene Stellenangebote in den Bereichen
 

 • Zootierpfleger/in

 • Gärtner/in

 • Gartenhelfer/in

 • Mitarbeiter/in Spielplatz

 • Mitarbeiter/in Kasse

Ausführliche Informationen:

Arbeiten, wo sich andere erholen!

Der Opel-Zoo in Kronberg im Taunus, gegründet vor über 65 Jahren und getragen von einer gemeinnützigen Stiftung, liegt an den Hängen des Vordertaunus in direkter Nähe zur Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Rund 1600 Tiere aus über 200 verschiedenen Arten werden auf dem 27 ha großen Gelände gepflegt. Darunter sind Elefanten, Giraffen, Zebras, Erdmännchen, Rote Pandas, Geparde, Brillenpinguine und viele mehr. Mit den neuen Anlagen für Afrikanische Elefanten, Brillenpinguine und der Madagaskar-Voliere setzt der Opel-Zoo seine Tradition der Tierhaltung in möglichst großen und naturnah gestalteten Anlagen fort. Der Opel-Zoo gehört zu den wichtigsten Ausflugszielen in Hessen. Artenschutz und Forschung, Bildung und Erholung der Zoobesucher sind die Hauptaufgaben eines Zoologischen Gartens, die wir mit unseren Mitarbeitern erfüllen.

 

Zur Verstärkung unseres Zoo-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n ausgebildete/n

Zootierpfleger m/w/d (VZ)

Welche Aufgaben kommen auf Sie zu?
• Artgerechte Pflege und Versorgung der Ihnen anvertrauten Tiere
• Futterzubereitung entsprechend unserer Futterpläne
• Mitwirkung bei der Gestaltung und Einrichtung der Gehege
• Mithilfe bei veterinärmedizinischen Behandlungen und Tiertransporten

Was wir von Ihnen erwarten?
• Abgeschlossene Ausbildung als Tierpfleger/in mit Fachrichtung Zoo oder eine vergleichbare Ausbildung
• Freude am aktiven Mitwirken beim Artenschutz
• Lust auf ein sehr abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
• Sie überzeugen durch Ihr freundliches Wesen
• Sie haben Spaß an der Wissensvermittlung, wie beispielsweise bei Tierpfleger-Gesprächen

Was wir Ihnen bieten?
Ein junges und aufgeschlossenes Team sowie…
• Es erwarten Sie abwechslungsreiche Aufgabenbereiche, in die Sie sich mit einbringen können
• Eine leistungsgerechte Vergütung • Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• 30 Tage Jahresurlaub sowie Sonderurlaub bei bestimmten Ereignissen
• Eine Zuzahlung zur betrieblichen Altersvorsorge
• Wir fördern Weiterbildung und Fortbildung
• Wir stellen Arbeitskleidung und lassen sie reinigen; für ihre Sicherheitsschuhe erhalten Sie einen Zuschuss

Sie sind neugierig geworden?
Dann senden Sie Ihre Bewerbung bitte mit Ihrem Motivationsschreiben, Lebenslauf, Foto und den Zeugniskopien per E-Mail an: bewerbung@opel-zoo.de

The zoo with nature in nature
You’ll find Opel-Zoo between Kronberg and Königstein, surrounded by the delightful uplands of the Anterior Taunus region. We’re home to approximately 1700 animals representing more than 200 species – predominantly from Africa, Asia and Europe and many of which are endangered. Giraffes, zebras, meerkats, red pandas, cheetahs, kangaroos, African penguins, ring-tailed lemurs and many other animals share our zoo with Hessen’s only elephants.
The animals at Opel-Zoo live in their social groups in habitats that are designed to replicate nature as closely as possible, with visible boundaries between humans and animals kept to an absolute minimum. Visitors can follow paths and informative trails around the 27 hectares of the zoo’s grounds for unimpeded views into the diverse, elaborately laid out habitats to experience the animals in a way second only to observing them in nature itself.
Special attractions include the expansive African savanna enclosure, the elephant park and the spacious habitat for African penguins, as well as the Madagascar primate house for ring-tailed and red-ruffed lemurs which was inaugurated in 2021. Our next big construction project is the Asia exhibit, which will be home to Indian rhinoceroses as well as other species.
Join our team and let us work together to realise our main objectives of species conservation, research, education and recreation for the visitors to our zoo.
To this end, we’re hoping to recruit you to start with us as soon as possible as a trained

Zookeeper m/f (full-time)

What duties can you expect?
• Species-appropriate care of the animals entrusted to you
• Preparing feed in accordance with our feeding schedules
• Contributing to the design and set-up of enclosures
• Assisting with veterinary treatment and the transport of animals


What do we expect from you?
• You have completed a training as an animal keeper with a specialisation in zoos
or the equivalent with one-year practical experience at least
• You enjoy actively contributing to species conservation
• You take pleasure in a very diversified range of duties
• You have a friendly, outgoing nature
• You enjoy imparting knowledge, for example during animal keeper talks

What can we offer you?
A young and open-minded team as well as...
• A diverse range of responsibilities in which you can play an active role
• A fair wage
• Holiday pay and a Christmas bonus
• 30 days of annual leave as well as special leave in certain circumstances
• Supplementary contributions to the company pension scheme
• We fund professional development and training
• We supply and clean your work clothes. You will also be granted a subsidy for safety footwear

Have we piqued your interest?
Then please submit your application with your cover letter, CV, photo and copies of your references via email to: bewerbung@opel-zoo.de

 
 

Zoo uprostřed přírody
Opel-Zoo se nachází v nádherné krajině na svazích Předního Taunusu mezi Kronbergem a Königsteinem. Staráme se v ní přibližně o 1700 zvířat více než 200 druhů – převážně z Afriky, Asie a Evropy, přičemž mnohým z nich hrozí vyhynutí. Vedle žiraf, zeber, surikat, pand červených, gepardů, klokanů, tučňáků brýlových, lemurů kata a řady dalších druhů chováme, jako jediná organizace ve spolkové zemi Hesensko, též africké slony.
V Opel-Zoo žijí zvířata v přirozených skupinách, v prostorách podobných jejich přirozenému prostředí a dle možností bez viditelných bariér mezi člověkem a zvířetem. Okruhy a poznávací stezky umožňují v areálu zoo, který se rozkládá na 27 hektarech, nerušené pohledy do rozmanitě vybudovaných výběhů tak, jak je to jinak možné jen při pozorování ve volné krajině.
K mimořádným lákadlům patří vedle rozsáhlé Africké savany a Území slonů velkorysý výběh pro tučňáky brýlové a Madagaskarská voliéra pro lemury kata a vari červené, otevřená v roce 2021. Naším příštím velkým stavebním projektem je Asijský areál, v němž budeme vedle dalších živočišných druhů chovat také nosorožce indické.
Staňte se členem našeho týmu, abychom se mohli v rámci našich hlavních úkolů společně věnovat ochraně živočišných druhů, výzkumu a vzdělávání a přispívat k relaxaci návštěvníků zoo.
Hledáme vyučeného


ošetřovatele cizokrajné zvěře (muže / ženu / jinou identitu)
na plný úvazek s možností nástupu co nejdříve

Co bude patřit k Vašim úkolům?
• ošetřování odpovídající potřebám daného druhu a péče o Vám svěřená zvířata • příprava krmiva v souladu s našimi krmnými plány
• součinnost při budování a zřizování expozic
• pomoc při veterinárním ošetřování a převozu zvířat

Co od Vás očekáváme?
• ukončené vyučení v oboru chovatel/ka / ošetřovatel/ka zvířat se zaměřením na exotická zvířata
nebo srovnatelné vzdělání
• radost z aktivního působení při ochraně živočišných druhů
• chuť plnit velmi rozmanité úkoly
• přátelskou povahu, která nás přesvědčí
• chuť zprostředkovávat vědomosti, například při komentovaných krmení

Co Vám nabízíme?
Mladý a otevřený tým a navíc…
• na Vás čekají rozmanité úkoly, při nichž se můžete realizovat
• odměnu odpovídající Vašim výkonům
• příplatky za svátky, Vánoční bonusy
• 30 dnů dovolené a volno při mimořádných událostech
• příspěvek na penzijní pojištění zaměstnance
• podporujeme zvyšování kvalifikace a další vzdělávání
• poskytujeme pracovní oděv a necháváme ho čistit; na svou bezpečnostní obuv budete od nás
dostávat příspěvek

Vzbudili jsme Váš zájem?
Pošlete nám prosím e-mailem svou žádost výhradně v anglickém jazyce se svým motivačním dopisem, životopisem, fotkou a kopiemi vysvědčení na adresu:
bewerbung@opel-zoo.de

Arbeiten, wo sich andere erholen!

Der Opel-Zoo in Kronberg im Taunus, gegründet vor über 65 Jahren und getragen von einer gemeinnützigen Stiftung, liegt an den Hängen des Vordertaunus in direkter Nähe zur Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Rund 1600 Tiere aus über 200 verschiedenen Arten werden auf dem 27 ha großen Gelände gepflegt. Darunter sind Elefanten, Giraffen, Zebras, Erdmännchen, Rote Pandas, Geparde, Brillenpinguine und viele mehr. Mit den neuen Anlagen für Afrikanische Elefanten, Brillenpinguine und der Madagaskar-Voliere setzt der Opel-Zoo seine Tradition der Tierhaltung in möglichst großen und naturnah gestalteten Anlagen fort. Der Opel-Zoo gehört zu den wichtigsten Ausflugszielen in Hessen. Artenschutz und Forschung, Bildung und Erholung der Zoobesucher sind die Hauptaufgaben eines Zoologischen Gartens, die wir mit unseren Mitarbeitern erfüllen.

Zur Verstärkung unseres Zoo Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n ausgebildete/n

Gärtner/-in  m/w/d mit Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (VZ)

Ihre Aufgaben:

 • Fachgerechtes Anpflanzen und Rückschnitt von Bäumen, Rasen, Büschen, Stauden und Blumen
 • Schneiden des Grünfutters in den Sonnenmonaten mit Hilfe eines Traktors und Ladewagen
 • Setzen von kleineren Zäunen, Pergolen und Sichtschutzwänden
 • Pflege - Tätigkeiten, die für ein sicheres und attraktives Erscheinungsbild sorgen
 • Bedienung und Pflege der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
 • Einsatz im Winterdienst

Ihr Profil:

 • Eine abgeschlossene Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau
 • Gute Fachkenntnisse in Theorie und Praxis
 • Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit sowie Freude an Teamarbeit
 • Führerschein Kl. B und Erfahrung in der Führung eines Traktors und Aufsitzrasenmähers
 • Erfahrung in der Bedienung elektrischer Gartengeräte
 

Wir freuen uns auf ein Kennenlernen!

Senden Sie Ihre Bewerbung mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien bitte per E-Mail an: bewerbung@opel-zoo.de

Arbeiten, wo sich andere erholen!

Der Opel-Zoo in Kronberg im Taunus, gegründet vor über 65 Jahren und getragen von einer gemeinnützigen Stiftung, liegt an den Hängen des Vordertaunus in direkter Nähe zur Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Rund 1600 Tiere aus über 200 verschiedenen Arten werden auf dem 27 ha großen Gelände gepflegt. Darunter sind Elefanten, Giraffen, Zebras, Erdmännchen, Rote Pandas, Geparde, Brillenpinguine und viele mehr. Mit den neuen Anlagen für Afrikanische Elefanten, Brillenpinguine und der Madagaskar-Voliere setzt der Opel-Zoo seine Tradition der Tierhaltung in möglichst großen und naturnah gestalteten Anlagen fort. Der Opel-Zoo gehört zu den wichtigsten Ausflugszielen in Hessen. Artenschutz und Forschung, Bildung und Erholung der Zoobesucher sind die Hauptaufgaben eines Zoologischen Gartens, die wir mit unseren Mitarbeitern erfüllen.

Zur Verstärkung unseres Zoo - Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n ausgebildete/n

Mitarbeiter Spielplatz m/w/d in VZ

Ihre Aufgaben:

 • Überwachung einer sicheren und reibungslosen Spielgerätenutzung
 • Erster Ansprechpartner für Zoobesucher im Bereich des Spielplatzes
 • Wartung und Instandhaltung von Spielgeräten
 • Sicherstellung eines sauberen Erscheinungsbildes vom Spielgelände

Ihr Profil:

 • Stets aufmerksame und aufgeschlossene Persönlichkeit mit einem Lächeln
 • Zuverlässigkeit sowie Freude an Teamarbeit
 • Auch in turbulenten Situationen haben Sie einen klaren Überblick

Wir bieten:

 • Ein herzliches Team in einm kollegialen Umfeld
 • Eine außergewöhnliche Zoolandschaft inmitten des Taunusgebirges
 • Eine langfristige Festanstellung wird von uns angestrebt
 • Ein marktgerechte Vergütung plus Jahressonderzahlungen (Urlaubs – und Weihnachtsgeld)
 • 30 Tage Urlaub
 • betriebliche Altersvorsorge

Senden Sie Ihre Bewerbung mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien bitte an folgende E-Mail Adresse: bewerbung@opel-zoo.de

 
 

* Derzeit suchen wir keinen Handwerker/Schlosser m/w/d *

* Derzeit suchen wir keine/n Handwerker und geprüften Schweißer m/w/d *

Arbeiten, wo sich andere erholen!

Der Opel-Zoo in Kronberg im Taunus, gegründet vor über 65 Jahren und getragen von einer gemeinnützigen Stiftung, liegt an den Hängen des Vordertaunus in direkter Nähe zur Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Rund 1600 Tiere aus über 200 verschiedenen Arten werden auf dem 27 ha großen Gelände gepflegt. Darunter sind Elefanten, Giraffen, Zebras, Erdmännchen, Rote Pandas, Geparde, Brillenpinguine und viele mehr. Mit den neuen Anlagen für Afrikanische Elefanten, Brillenpinguine und der Madagaskar-Voliere setzt der Opel-Zoo seine Tradition der Tierhaltung in möglichst großen und naturnah gestalteten Anlagen fort. Der Opel-Zoo gehört zu den wichtigsten Ausflugszielen in Hessen. Artenschutz und Forschung, Bildung und Erholung der Zoobesucher sind die Hauptaufgaben eines Zoologischen Gartens, die wir mit unseren Mitarbeitern erfüllen.

Zur Verstärkung unseres Zoo Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Garten-Helfer m/w/d im Garten- und Landschaftsbau (VZ)

Ihre Aufgaben:

 • Pflege der Park– und Grünanlagen
 • Pflegetätigkeiten, die für ein sicheres und attraktives Erscheinungsbild sorgen
 • Mithilfe beim Setzen von kleineren Zäunen, Pergolen und Sichtschutzwänden
 • Bedienung und Pflege der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
 • Einsatz im Winterdienst

Ihr Profil:

 • Erfahrung im Garten- und Landschaftsbau
 • Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit sowie Freude an Teamarbeit
 • Führerschein Kl. B und Erfahrung in der Führung eines Traktors und Aufsitzrasenmähers
 • Erfahrung in der Bedienung elektrischer Gartengeräte

Wir bieten:

 • Einen außergewöhnlichen Arbeitsplatz, umgeben von Tieren aus aller Welt im Taunus
 • Eine langfristige Festanstellung wird von uns angestrebt
 • Faire Vergütung plus Jahressonderzahlungen (Urlaubs – und Weihnachtsgeld)
 • 30 Tage Urlaub im Jahr

Wir freuen uns auf ein Kennenlernen!

Senden Sie Ihre Bewerbung mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien (Sie können auch ein Foto der Unterlagen mit dem Handy machen) bitte per E-Mail an: bewerbung@opel-zoo.de

 Sambesi-Logo.png 

 

 

Das Restaurant Sambesi im Opel-Zoo sucht ab sofort:
 

- Servicekräfte

- Küchenhilfen

- Thekenkräfte

in Teil- und Vollzeit, sowie Aushilfen. Die Arbeitszeiten entsprechen den Öffnungszeiten des Opel-Zoos.

Bewerbungen werden gerne telefonisch unter 0174 7474699 oder per E-Mail an buero@sambesi-opel-zoo.de entgegengenommen. Wir freuen uns auf euch!

letzte Änderung: 27.02.2024